Chun tuilleadh eolais a fháil ar an tacaíocht atá ar fáil ón tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge, cliceáil anseo. 

An Tionól Teagaisc 2013: Tá gliondar ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) a fhógairt go reáchtálfar an tríú Tionól Teagaisc i mbliana i gCorcaigh ar an Aoine 8 agus ar an Satharn 9 Samhain. De bharr an éilimh a bhí air le cúpla bliain anuas, bí cinnte go bhfuil na dátaí sa dialann agat! Cuirfear tuilleadh eolais chuig na scoileanna ag tús na scoilbhliana nua agus beidh gach eolas ar fáil ar www.tionolteagaisc.com agus www.pdst.ie freisin.

An Triail: Ar mhaith leat An Triail a fheiceáil ar an stáitse? Gach eolas anseo.

Conradh na Gaeilge - Seó Bóthair
Bhí an-éileamh ar an Seó Bóthair i mbliana ach tá cúpla spás fós againn má tá tú ag iarradh go dtiocfaimid chuig do scoil. Téigh i dteagmháil le hEve ag 01 4757401 nó scoil@cnag.ie nó le hAodhán Ó Deá, Comhordaitheoir na Mac Léinn 086 3102691| aodhan@cnag.ie | 01 4757401. 
 
VIFAX 
Gach Máirt foilsítear cleachtaí Gaeilge bunaithe ar mhíreanna nuachta de chuid TG4.  Tá cleachtaí ar fáil ag trí leibhéal cumais – ardleibhéal, meánleibhéal agus bonnleibhéal.  Beidh an chéad mhír de chuid 2012 á chur suas an Mháirt seo chugainn agus tá cartlann 5 bliana de chleachtaí ann, acmhainn an-saibhir don mhúinteoir Gaeilge.  
 
TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) 
Córas scrúdaithe agus cáilíochta Gaeilge é TEG agus le roinnt bliana anuas tá an córas seo in úsáid mar chuid den chlár idirbhliana.  Tugann an córas seo cuspóir cinnte teanga do dhaltaíagus do mhúinteoiríaraon ag leibhéil éagsúla cumais.  Tá Ionad na dTeangacha sásta comhairle agus treoir a chur ar mhúinteoirí Gaeilge gur mhaith leo triail a bhaint as an gcóras seo.  Ní gá cead a fháil chun TEG a úsáid agus tá ráta speisialta scrúdaithe do dhaltaí idirbhliana. 
 
‘Am Breise’, forlíonadh spóirt i nGaeilge 
A mhúinteoirí, Spreag spéis na ndaltaí sa Ghaeilge le ‘Am Breise’, forlíonadh spóirt i nGaeilge, ar fáil saor in aisce leis an Irish Daily Star. Tá ‘Am Breise’ lán go barra leis an nuacht ar fad faoi pheil, rugbaí agus CLG  a spreagfaidh díospóireachtaí bríomhara sa rang. Bíodh spraoi agat leis an nGaeilge le ‘Am Breise’ Déardaoin na seachtaine seo agus gach mí san Irish Daily Star. Más mian leat ríomhphost a fháil ag meabhrú duit faoi ‘Am Breise’, seol ríomhphost chuig ambreise@thestar.ie leis na focail Abair Liom mar ábhar nó lean Am Breise ar facebook! 
 
 
Béaltrialacha na hArdteistiméireachta 2012: Tá roinnt eolais anseo i bhfoirm Ceisteanna Coitianta atá curtha ar fáil ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit maidir leis an mBéaltriail i scrúdú na hArdteistiméireachta 2012, Ard/GnáthleibhéalBonnleibhéal agus Ardteistiméireacht Fheidhmeach.
 
Páipéir Shamplacha 2012: Is féidir teacht ar pháipéir shamplacha na hArdteistiméireachta (Gaeilge) anois ar www.examinations.ie. Tuilleadh eolais anseo.
 
Eachtra 4  Seo ár nuachtlitir nua. Is féidir iarchóipeanna a fheiceáil faoin nasc foilseacháin.
 
Comhar na Múinteoirí Gaeilge: Tá dánphóstaeir anois ar fáil ón Lároifig. Le cóipeanna a ordú cuir glaoch ar (01) 6398445/8 nó seol r-phost chuig eolas@cnmg.ie. Beidh lascaine 15% ann do bhaill. Tá an CD den dráma An Triail agus an DVD "Cuireadh chun Cainte" (treoir do bhéaltriail Ghaeilge na h Ardteiste) ar fáil ón lároifig chomh maith. 

 

Cruthaithe: 05 Aibreán 2007 11:11, Leasaithe: 12 Meith 2013 11:45.
Jump to top

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!